In 2011 bracht de gemeente Spijkenisse twee beleidsterreinen bij elkaar, die van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en van Sociale Zaken. Het idee was dat vrijwilligers mantelzorgers zouden gaan ondersteunen. Die vrijwilligers waren niet ‘zomaar’ vrijwilligers, maar uitkeringsgerechtigden.

Met dit initiatief sloeg de gemeente Spijkenisse twee vliegen in één klap: mantelzorgers kregen ‘respijtzorg’, waardoor ze even vrijaf hadden van de zorg. En uitkeringsgerechtigden kwamen dichter bij de arbeidsmarkt.

Het motto van de nieuwe participatiewet die per 1 januari 2014 ingaat is: ‘Wie kan werken, hoort niet afhankelijk zijn van een uitkering’. Maar hoe geef je hier als gemeente invulling aan? De gemeente Spijkenisse nam het voortouw met de MOVISIE training over ‘vrijwillige respijtzorg’.

Eerdere ervaring met re-integratievrijwilligers
De gemeente Spijkenisse werkte al eerder met re-integratievrijwilligers. Hieruit bleek dat deze doelgroep het beste werk kan doen waar altijd vraag naar is. Anders bestaat het risico dat het lastig is om werk te vinden na afloop van de training. Naast de continuïteit van het werk, zorgt ook de langdurige en intensieve begeleiding tijdens het traject voor succes en borging.

Zie jij hier iets in voor de gemeente Westerveld? Hoe denk jij hierover.