Beste dorpsgenoten,

De hogeschool van Drenthe en de Hanze hogeschool Groningen zijn gevraagd een onderzoek te houden in het dorp.

Zoals jullie weten hebben we nu de mogelijkheid om van uit de “Borgstee” domotica aan te bieden in het dorp. Deze mogelijkheid biedt mensen met een zorgbehoefte de mogelijkheid om hulp op afstand in te roepen en laagdrempelig te communiceren met mantelzorgers en de professionele zorg. Domotica bied nog veel meer mogelijkheden en daar over willen we juist inzicht in krijgen en voorlichting over kunnen geven.

Daarvoor zal een behoefte onderzoek gestart worden door twee HBO verpleegkunde en twee MBO studenten.

De vraag zal dan ook zijn;
Wat is de behoefte van de zorgvrager en wat is de behoefte van de mantelzorgers en wat heeft de professional nodig om goed en adequaat zorg te kunnen verlenen.

Wij zoeken (toekomstige) zorgvragers en mantelzorgers in het dorp die bereid zijn mee te werken aan het onderzoek. Een interview is onderdeel van het onderzoek.

De uitkomst en aanbevelingen van dit onderzoek zal samen met de werkgroep-zorg, Naobuur en Stichting Onderdak Vledder besproken worden. Daarna zullen deze drie partijen met een plan van aanpak komen.

Doel is; dat we in Vledder zorgvragers en zorgverleners zo goed mogelijk kunnen ondersteunen zodat lang en plezierig thuis wonen weer een stap verder binnen ieders bereik komt.

Wij zoeken dus 20 zorgvragers en 20 mantelzorgers die willen mee werken aan een Corona veilig onderzoek.

Aanmelden kan bij,

Dirk Boom                       Harold Dijkgraaf
06 51264965                    06 22465331
dwboom@gmail.com       hdijkgraaf.regio@gmail.com