Bent u mantelzorger? Laat u bij klachten dan zo snel mogelijk testen en verklein de kans op besmetting.

U krijgt deze informatie omdat u zorgt voor een kwetsbare ander. Het is daarom belangrijk om bij klachten die op corona lijken zo snel mogelijk te laten testen. Ook is het belangrijk de kans op het krijgen van corona zoveel mogelijk te verkleinen. Maakt u zich zorgen wat het voor de persoon die u verzorgt betekent als u zelf besmet blijkt te zijn? 

Zo snel mogelijk testen
Bij klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunt u zich laten testen. Neem hiervoor contact op met uw huisarts of met GGD Drenthe, via 0592 – 306300 (dagelijks, 8-17:00u). De test wordt gedaan door de huisarts of op de testlocatie van GGD Drenthe in Assen. Zo nodig kan dit ook bij u thuis. De uitslag is vaak de volgende dag bekend. Als blijkt dat u corona hebt wordt u gebeld. De contactonderzoeker van GGD Drenthe bespreekt dan met u wat dit voor u betekent. Meer informatie over het testen vindt u op de website van GGD Drenthe.

Verklein de kans op besmetting
Om te voorkomen dat u of de persoon die u verzorgt wordt besmet is het belangrijk dat u let op het volgende:
  • Zorg voor een goede hoest- en handhygiëne.
  • Gebruik een papieren zakdoek. Hebt u geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in uw elleboog.
  • Gebruik een zakdoek maar één keer en gooi deze na gebruik weg.
  • Was regelmatig uw handen met water en zeep. Doe dit altijd na hoesten en niezen, als u naar het toilet bent geweest, na het schoonmaken en opruimen en voor het eten.
  • Houd in contact met anderen 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
  • Volg ook de overige algemene maatregelen goed op (zie www.rijksoverheid.nl/coronavirus).
  • Ga NIET op bezoek bij mensen die neusverkouden zijn, hoesten, keelpijn of koorts hebben.
  • En laat mensen die neusverkouden zijn, hoesten, keelpijn of koorts hebben NIET op bezoek komen.
Wat betekent het als u besmet blijkt te zijn met het coronavirus?
U moet thuis in isolatie blijven tot u minimaal 24 uur geen klachten (koorts, neusverkoudheid, hoesten) meer heeft én uw eerste ziektedag minimaal 7 dagen geleden is. Dat betekent dat u enige tijd geen mantelzorger kunt zijn. Maakt u zich hier zorgen over, neemt u dan contact op met de huisarts. Er zijn verschillende mogelijkheden om aanvullende zorg te organiseren.

Tot slot
Alleen samen krijgen we corona onder controle. Heeft u zorgen of vragen? Neem dan contact op met GGD Drenthe via 0592-306300 (dagelijks 8:00 - 17:00 uur). Of kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of rivm.nl.

(Bron: GGD Drenthe)