Graag nodigen we u uit om een korte vragenlijst in te vullen over ‘grensoverschrijdende zorg’. Hieronder leest u meer over wat dit onderzoek inhoudt en hoe u kunt deelnemen. 

Wat is grensoverschrijdende zorg?

Inwoners van Nederland kunnen gebruik maken van medische zorg in Europese buurlanden. Zo kunnen inwoners van Drenthe voor medische zorg bijvoorbeeld terecht in Duitsland. Dit noemen we ‘grensoverschrijdende zorg’.

Op dit moment wordt er een groot project (genaamd ‘Common Care’) uitgevoerd over grensoverschrijdende zorg. Met dat project wordt nagegaan in hoeverre inwoners van de Eems-Dollard regio bekend zijn met de mogelijkheden van deze vorm van zorg. Ook wordt onderzocht waarom inwoners wel of geen gebruik zouden willen maken van zorg in Duitsland. Daarnaast worden nieuwe zorgtrajecten ontwikkeld die het mogelijk maken dat inwoners in het buurland medische zorg kunnen ontvangen.

Wat levert dit onderzoek op?
Zorgbelang Drenthe is samen met Zorgbelang Groningen gevraagd om te onderzoeken hoe inwoners aankijken tegen grensoverschrijdende zorg. In hoeverre hebben inwoners hier behoefte aan? Wat zijn voor mensen redenen om medische zorg in Duitsland af te nemen? Of welke belemmeringen ziet men? Door de wensen en behoeften van inwoners inzichtelijk te maken, kan Zorgbelang Drenthe advies uitbrengen over hoe de grensoverschrijdende zorg georganiseerd moet worden. Met deze informatie kunnen vervolgens zorgtrajecten ontwikkeld worden die aansluiten bij de ideeën van de inwoners die daar mogelijk gebruik van gaan maken.

Vragenlijst invullen - zo werkt het
We vragen u om de volgende korte vragenlijst in te vullen. Ook wanneer u op dit moment niet of nauwelijks gebruik maakt van zorg, leveren uw antwoorden waardevolle informatie op. De vragenlijst is digitaal beschikbaar. Door op de volgende link te drukken, wordt de vragenlijst geopend:

https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/commoncare.