De Code VVR is een naslagwerk dat alle informatie bevat dat van belang is voor het veilig vervoeren van rolstoelgebruikers. De inhoud van de Code VVR is gebaseerd op de officiële wetgeving en is in de loop van de tijd steeds aangevuld met de ontwikkelingen in de praktijk.

Per 1 juli 2020 gaat er een nieuwe code in. Deze is beknopter dan de vorige en sluit vooral ook meer aan op de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Het uitgangspunt hierin is dat rolstoelgebruikers zoveel als mogelijk op een vaste zitplaats worden vervoerd, de meest veilige plek.

Bekijk hier de nieuwe code>>