Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmovoorzieningen, definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Maar deze wijziging heeft ook impact op zorgaanbieders.

In dit overzicht vindt u alle informatie die voor u als zorgaanbieder relevant is.

Bron: VNG