Goede samenwerking met zorgprofessionals levert u rust, energie, vertrouwen en veiligheid op. Het geeft u de ruimte om goede mantelzorg te geven aan uw naaste. Donderdag 8 december kwamen tien mantelzorgers bijeen voor een focusgroep in Tilburg over het thema ‘samenwerken met zorgprofessionals’. Onder leiding van medewerkers van MantelzorgNL deelden zij hun positieve en negatieve ervaringen en tips voor andere mantelzorgers.

Belang van (h)erkenning Erkenning 
Erkenning van mantelzorgers en samenwerking met zorgprofessionals gaat in veel gevallen goed, maar er is nog een wereld te winnen. Bij samenwerking met zorgprofessionals gaat het voor mantelzorgers over samenwerking met een breed scala aan professionals; de (huis)arts, (wijk)verpleegkundige of verzorgenden, maar ook medewerkers van de gemeente (Wmo), het sociaal wijkteam, zorgverzekeraars, de SVB en paramedische beroepen zoals de fysiotherapeut en ergotherapeut. 

Tips van en vóór mantelzorgers
Wat kunt u zelf als mantelzorger doen om de samenwerking met zorgprofessionals te verbeteren? We zetten 10 tips op een rij.

  1. Zorg voor een goede voorbereiding van een gesprek. Denk na over wat u wilt bespreken, praat er eventueel van te voren over met anderen en schrijf het op.
  2. Ga open het gesprek in en luister naar elkaar. Denk deze ezelbruggetjes: wees een OEN (Open, Eerlijk, Nieuwsgierig), laat OMA thuis (Opinies, Meningen, Adviezen), smeer NIVEA (Niet Invullen Voor Een Ander), maak je DIK (Denk In Kwaliteiten), denk aan ANNA (Alles Navragen, Niets Aannemen), LSD bij je (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen)?
  3. Spreek uit wat voor jou als mantelzorger belangrijk is. Als u vanuit dezelfde visie werkt is dat voor beide partijen fijner.
  4. Respecteer elkaars deskundigheid en situatie. U kent uw naaste het beste en de zorgprofessional heeft andere kwaliteiten en kennis. Samen werkt u aan de beste zorg voor uw naaste.
  5. Vraag een eigen gesprek aan. Sommige situaties wilt u liever niet bespreken in nabijheid van uw naast omdat u dat lastig vindt of omdat het pijnlijk kan zijn voor de ander.
  6. Stel reële vragen en stel niet te hoge eisen. Een zorgprofessional kan niet altijd overal (direct) voor zorgen.
  7. Maak afspraken op gelijkwaardig niveau en leg ze vast. Over de eerste contactpersoon, bereikbaarheid, evaluatiemomenten, taken en verantwoordelijkheden. Door het vastleggen van afspraken kunt u deze teruglezen en er in een volgend gesprek op terugkomen.
  8. Bouw een vertrouwensrelatie op. Vertrouwen opbouwen kost tijd, dus wees geduldig.
  9. Ga als mantelzorger niet in een slachtofferrol zitten. Een slachtofferrol is niet bevorderlijk voor een gelijkwaardige oplossingsgerichte samenwerking. 

Bron: MantelzorgNL