Eén wegwijzer voor hulp en ondersteuning op hoge leeftijd, met alle contactgegevens in heel Nederland: van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren. Dat vindt u hier op Alleszelf.nl. Zodat u deze gegevens altijd eenvoudig kunt gebruiken om de hulp te regelen die u nodig hebt.

Eindverantwoordelijke organisaties\
Als u op hoge leeftijd zelfstandig wilt blijven wonen, dan kunt u vaak gebruik maken van zorg, hulp en ondersteuning. Er zijn tientallen soorten hulp en ondersteuning beschikbaar, zoals u op Alleszelf.nl kunt lezen. U kunt deze hulp op veel manieren inschakelen, bijvoorbeeld door zelf contact te leggen of gebruik te maken van een verwijzing van de huisarts, het welzijnswerk of de gemeente. Als het om diensten gaat die (deels) door de overheid of zorgverzekering worden betaald, dan is het goed om te weten dat daar in ons land verschillende organisaties (wettelijk!) op aanspreekbaar en voor verantwoordelijk zijn. Dit betekent dat u altijd op deze eindverantwoordelijke organisaties kunt terugvallen bijvoorbeeld:

  • als u niet weet waar u moet beginnen;
  • als u een andere zorgverlener wilt;
  • als de zorgverlening niet naar wens gaat;
  • als u de zorg en ondersteuning wilt laten aanpassen.

In veel gevallen kunt u dit het beste met de zorgverlener bespreken; toch is het goed om te weten dat u óók terecht kunt bij de wettelijk aanspreekbare organisatie. Wanneer u wilt of denkt dat het nodig is kunt u op die manier altijd ‘opschalen’.

Bij wie moet u zijn?
Voor de levering van verschillende soorten zorg, hulp en ondersteuning zijn verschillende organisaties eindverantwoordelijk. Voor welke vraag moet u bij welke organisatie zijn? En: hoe komt u makkelijk in contact met de verantwoordelijke organisatie? Alleszelf.nl helpt u in dit bericht op weg: we verwijzen u naar de contactgegevens van de -uiteindelijk- verantwoordelijke organisatie. We onderscheiden drie soorten hulp:

  1. hulp bij zelfstandig wonen en leven;
  2. verzorging en verpleging thuis;
  3. langdurige of intensieve zorg thuis.

1. Zelfstandig wonen en leven
De gemeente zorgt voor ondersteuning bij het zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wanneer u hulp nodig hebt bij huishoudelijke taken en boodschappen doen, dan kunt u uw gemeente hierop aanspreken. Ook kunt u ondersteuning aanvragen bij vervoer. Uw gemeente kan u ook helpen bij hulpmiddelen, informatie en advies en ondersteuning om actief te blijven en contact met anderen te onderhouden. Bijvoorbeeld in de vorm van gezamenlijke dagactiviteiten. Ook kunnen mantelzorgers bij de gemeente terecht bij problemen met het leveren van de zorg. De gemeente doet dit op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Elke gemeente heeft daarvoor een loket ingericht met medewerkers die u alles over de mogelijkheden kunnen vertellen. U kunt via deze pagina de contactgegevens van het Wmo-loket in uw gemeente vinden.

2. Verzorging en verpleging thuis
Bent u ziek, herstellend of hebt u een lichtere chronische aandoening waarmee u thuis woont én waarbij u persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebt, dan is hiervoor uw zorgverzekeraar verantwoordelijk op grond van de Zorgverzekeringswet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om medische behandeling aan huis, helpen bij het opstaan, wassen en aankleden en verpleegkundige zorg, zoals wondverzorging of het inbrengen van een katheter. Op deze pagina vindt u de contactgegevens van alle Nederlandse zorgverzekeraars.

3. Langdurige of intensieve zorg thuis
Hebt u meer zorg of toezicht nodig, vaak 24 uur per dag, dan is het het zorgkantoor hiervoor verantwoordelijk, op basis van de Wet langdurige zorg. U kunt hiervoor contact opnemen met het zorgkantoor in uw regio. Op deze pagina staan de contactgegevens van alle zorgkantoren in Nederland en kunt u ‘uw’ kantoor vinden.

Alles op een rij:

Tot slot
De contactgegevens via bovenstaande bronnen kunt u hopelijk goed gebruiken. Natuurlijk zijn er nog veel meer organisaties die u kunnen helpen en/of waar u contact mee zult hebben om alles geregeld te krijgen. Denk aan de welzijnsorganisatie in uw gemeente. 

 

Bron: Alleszelf.nl