Als ouderen gezond blijven, kunnen zij zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar als zij gezondheidsklachten krijgen, kunnen aangepaste woningen of extra zorg nodig zijn. De overheid stimuleert goede voorzieningen voor ouderen op het gebied van zorg en wonen. Wij selecteerden 8 manieren voor ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen.

Even buurten
Even Buurten is een project voor en door de buurt om ouderen in Rotterdam langer zelfstandig te laten wonen. Even Buurten bekijkt met de ouderen waar zij behoefte aan hebben om vervolgens samen met de buurt passende ondersteuning te bieden. De oplossing is in de praktijk vaak verrassend eenvoudig. Met een buurtgenoot boodschappen doen, een wandeling maken of samen deelnemen aan een sociale activiteit in de wijk kan al een groot verschil maken.

(G)OUD
Met [G]OUD sporen huisartsen zelfstandig wonende en kwetsbare 75-plussers sneller op. Zo kunnen ze eerder ingrijpen als dat nodig is en komen ouderen minder snel met acute zorgvragen naar de avond- en weekenddiensten. [G]OUD biedt geïntegreerde zorg waarbij de huisarts de regie heeft en de praktijkondersteuner of wijkverpleegkundige coördineert.

Huis van Morgen
In het Huis van Morgen kunnen mensen kennismaken met allerlei nieuwe zorgproducten en diensten. Denk daarbij aan nieuwe technologie voor in en om het huis, speciale verlichting, mobiele alarmering maar ook aangepaste meubels en sanitair. Bovendien zijn al deze producten en diensten direct aan te schaffen of toe te passen. 

Krasse Knarren
De Vereniging Krasse Knarren Zwolle wil op de Aa-bad locatie – de na een zoektocht van enkele jaren enig overgebleven locatie – zo’n 55 woningen realiseren in drie hofjes. In het hofje heeft iedereen een eigen woning. Privacy en zelfstandigheid staan voorop. De woningen zijn levensloopbestendig en hebben lage energielasten. Tegelijkertijd kunnen bewoners van het Knarrenhof vertrouwen op de sociale contacten met overige bewoners. Buren letten een beetje op elkaar en diensten als zorg en onderhoud kunnen gezamenlijk worden ingekocht. Geen woongroep en geen verplichtingen, maar wel de mogelijkheid elkaar op te zoeken en eventueel gezamenlijke activiteiten te ontplooien in een gemeenschappelijke ruimte.

Lokaal+
Lokaal+ is een ontmoetingsruimte voor ouderen. Het wordt gerund door studenten van Summa Zorg en Summa Welzijn, onder begeleiding van docenten. Lokaal + is gevestigd aan de Willem de Rijkelaan 3 in Eindhoven en richt zich op senioren die in de omringende wijken wonen. Ouderen kunnen hier terecht voor een kopje koffie of een praatje. Ook biedt Lokaal+ vaste activiteiten op het gebied van ontspanning, sport en welzijn. Verder biedt Lokaal+ onderdak aan het VieDome Experience Centre met technologische inrichting van Mextal. Senioren kunnen kennismaken met de mogelijkheden die VieDome biedt met behulp van de inzet van moderne technologie op het gebied van slimmer wonen en zorg/welzijn op afstand.

Thuishuis
Het Thuishuis is een gewoon huis in een straat waar circa 5 tot max. 7 personen met elkaar onder één dak wonen. De bewoners, mannen/vrouwen (60+) hebben er elk hun eigen woonruimte (circa 40 m²) die bestaat uit een woonkamer, een slaapkamer en een badkamer/toilet. Zij richten deze ruimte naar eigen smaak en behoefte in. Met elkaar delen de bewoners een keuken,  een woonkamer, een hobbyruimte, logeerkamer en bij voorkeur een tuin (leefruimte circa 80 m² per persoon). Het Thuishuis staat in de wijk waaruit de bewoners van het Thuishuis afkomstig zijn. Het huis ligt op een centrale plek in deze woonkern en in de nabijheid van belangrijke voorzieningen als winkels, openbaar vervoer, gezondheidscentrum, kerk/moskee, etc.

Thuisleefgids
Thuisleefgids wil mensen ondersteunen bij het maken van een juiste keuze bij het inkopen van hulp en ondersteuning, zorgtechnologie en zorginnovaties, die bijdragen aan langer thuis blijven wonen. De website biedt overzichtelijke informatie over producten en diensten, die al door anderen gebruikt worden.

ZorgSamenBuurt
In ZorgSamenbuurten wordt het sociale kapitaal in buurten of dorpen geactiveerd waardoor een stevig sociaal netwerk ontstaat. KilimanjaroWonen heeft in 17 heel diverse buurten het opstartproces ondersteund. Ieder project start met een bewonersbijeenkomst om samen te praten over de vraag 'hoe maken we samen een buurt waar het fijn is om oud te worden'. Dit leidt tot geanimeerde gesprekken waar buurtbewoners met tal van ideeën komen voor activiteiten in hun woonomgeving. Activiteiten die het mogelijk maken om plezierig te wonen voor jong en oud tot op hoge leeftijd. Er is ruim voldoende bereidheid bij bewoners tot het bieden van hulp. De cruciale opgave is het verminderen van schroom om hulp te vragen.