Titel: Mantelzorg in een ontmantelde privé-sfeer
Auteur(s): Jet Isarin
ISBN    9789055736096
Prijs   € 19,90
Pagina's   180
Te koop bij de boekhandel of bij uitgever Damon
  
     

 
 

 


Ongeveer een half miljoen werkende mantelzorgers combineert betaalde arbeid buitenshuis met de langdurige en intensieve zorg voor een partner, kind of ouder. 

Werkende mantelzorgers staan sinds kort op de beleidsagenda van de overheid: als burgers die recht hebben op maatschappelijke participatie en professionele ondersteuning en als werknemers die recht hebben op betaald of onbetaald zorgverlof.

Ook in de zorg en op de werkvloer begint langzaam door te dringen dat het combineren van mantelzorg en arbeid een maatschappelijk gegeven is dat niet ongestraft kan worden genegeerd. Hoewel de zorg voor een naaste uiteindelijk prioriteit heeft, zijn werkende mantelzorgers zeer gemotiveerd om hun werk goed te (blijven) doen. Ontkenning en onbegrip leiden tot overbelasting, uitval en grijs ziekteverzuim.

Mantelzorg in een ontmantelde privé-sfeer analyseert onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van zorg en arbeid en doet dat aan de hand van interviews met werkende mantelzorgers. Hun ervaringen sturen het verhaal over zorgen en werken onder ongunstige condities, over privé-verantwoordelijkheden en publieke verplichtingen, normale en bovennormale zorg, regelingen en regelwerk, tijd en ruimte.

Werkende mantelzorgers combineren arbeid en zorg. Ze kunnen dat alleen op een goede manier blijven doen als er ook voor hen wordt gezorgd.

'De diverse verhalen van de mantelzorgers maken grote indruk. (...) De grote kracht van het boek is dat de auteur de mantelzorgers veelvuldig zelf aan het woord laat, waardoor je een goed beeld krijgt van hun dagelijkse leven en moeilijkheden. (...) Isarin laat zien dat er nog veel niet geregeld is rondom mantelzorg.' (Maandblad Geestelijke volksgezondheid: 2006, nr.1)

Inhoud
Dankwoord 7
Inleiding 9
1. Naar een ethiek van mantelzorg 18
Inleiding 18
1.1. Normaal en boven normaal 20
1.2. Privé en publiek 33
1.3. Kiezen zonder keuze 37
Samenvatting 49

2. Zorgtijd en arbeidstijd 51
Inleiding 51
2.1. Tijd 52
2.2. Zorg- en arbeidsbeleid 61
2.3. Lust en last 66
2.4. Geven en nemen 78
Samenvatting 86

3. Binnenruimte en buitenruimte 88
Inleiding 88
3.1. De fysieke ruimte 89
3.2. De sociale ruimte 93
3.3. Expedities 101
3.4. De mentale ruimte 103
Samenvatting 119

4. Professionals en ambtenaren 121
Inleiding 121
4.1. Raad en daad 123
4.2. Regen en drup 128
4.3. Regelwerk 136
4.4. Indicatie: ZIN en PGB 143
4.5. Zich verantwoorden 153
Samenvatting 156

5. Doulia of de zorg voor hen die zorgen 158
Conclusie: mensen, middelen en moraal
Literatuur 166
Afkortingen 175