De makers van Gezondheidsplein, één van de grootste websites op het gebied van medische vragen en gezondheid, hebben een aantal mantelzorgtips voor je op een rijtje gezet. Tips over balans tussen werken en zorgen – met name gericht op betere afspraken met je werkgever. Let wel: dit is interessante informatie voor mensen met een vast dienstverband. Mantelzorgers zonder vast contract, ondernemers en ZZP’ers moeten op zoek naar andere oplossingen.

Zoek met werkgever én collega’s naar oplossingen
Om de balans tussen werk en zorgtaken te bewaken, is het belangrijk om je werkgever én je collega’s op de hoogte te stellen van de situatie. Ook al is dit niet altijd even gemakkelijk. Gezamenlijk kun je dan naar tijdelijke of permanente oplossingen zoeken. Dit kunnen zijn:

 • Aangepaste werktijden. Denk hierbij aan eerder of juist later starten.
 • Meer werken in minder dagen. Bijvoorbeeld vier dagen van negen uur.
 • Jaarafspraken maken. In zorgintensieve periodes kun je minder werken, terwijl je extra werkt in periodes waarop de zorgtaken op een lager pitje staan.
 • Overuren sparen. Waar mogelijk werk je overuren en deze ruil je vervolgens in voor vrije dagen.
 • Thuis werken. Twee van de vier werkdagen werk je thuis, zodat je tussendoor hulp kunt zorgen.
 • Functie tijdelijk delen met een collega. Je kunt ook taken afstoten, zodat jij je handen meer vrij hebt.
 • Tijdelijk of permanent van baan wisselen met iemand anders. Een baan met minder taken of eenvoudigere taken kan de werkdruk verminderen.
 • Deeltijd gaan werken. Soms is het mogelijk om je fulltime contract om te zetten in een parttime contract.

Verder is het handig om met je werkgever (of leidinggevende) afspraken te maken voor tijdens het werk. Praktische zaken, zoals afspraken in het ziekenhuis, kunnen immers vaak alleen onder werktijd geregeld worden. Spreek bijvoorbeeld af dat je:

 • Op je werk met thuis of instanties mag bellen.
 • Bereikbaar mag zijn tijdens werktijd (voor noodgevallen).
 • Onder werktijd afspraken met behandelaars mag inplannen.
 • Roosterwijzigingen op tijd doorkrijgt, zodat jij de zorg daarop af kan stemmen.

Tegenwoordig zijn er ook zogeheten mantelzorgvriendelijke bedrijven. Daar zijn zulk soort afspraken al van toepassing, waardoor het mogelijk blijft om mantelzorg en werk te combineren. Wil je dat er binnen jouw bedrijf meer aandacht komt voor de combinatie werk en zorg voor een zieke naaste? Kaart dit dan aan bij de afdeling P&O (Personeel en Organisatie).

Recht op verlofregelingen
In veel cao’s zijn ook afspraken gemaakt voor een betere balans tussen werk en privé. Hierin zijn soms afspraken over flexibel of deeltijd werken vastgelegd, maar vaak staat er ook in aangegeven op welke verlofregelingen je recht hebt, zoals:

 • Calamiteitenverlof. Dit verlof kun je opnemen als je onverwachts vrij moet hebben. Bijvoorbeeld als diegene waarvoor jij zorg draagt plots naar het ziekenhuis moet.
 • Kortdurend zorgverlof. Dit verlof kun je alleen opnemen voor de zorg van een ziek kind, partner of ouders. Dus niet voor een zieke broer of vriendin. Voorwaarde is wel dat jij de enige bent die op dat moment de zieke kan verzorgen. Per jaar kun je maximaal twee maal het aantal uren dat je in de week werkt aan kortdurend zorgverlof opnemen. Dus als je 40 uur in de week werkt, dan kun je per jaar 80 uur opnemen.
 • Langdurend zorgverlof. Als een ernstig ziek kind, partner of ouder, langdurige zorg vereist, kun je langdurend zorgverlof opnemen. Dus niet voor een zieke broer of vriendin. Per jaar mag je dan twaalf weken lang de helft van het aantal uren dat je werkt aan zorgverlof opnemen. Je blijft dus wel een aantal uur in de week werken.

Informeer bij de afdeling P&O naar de cao die op jouw organisatie van toepassing is. Hierin staat meer over de bovenstaande verlofregelingen, waaronder of je tijdens het verlof doorbetaald krijgt.


Bron: gezondheidsplein.nl