Er zijn verschillende verlofregelingen waarvan u gebruik kunt maken. Bespreek uw situatie ook met uw werkgever en uw collega’s. Zo begrijpen zij uw situatie beter. Ga met uw werkgever na of u samen afspraken kunt maken over uw werk. Het kan vaak al helpen als u op andere tijden of andere plaatsen kunt werken. Probeer afspraken te maken waarbij uw belangen en die van uw werkgever meewegen.

Verlofregelingen voor zorg
Er zijn verschillende verlofregelingen waar u gebruik van kunt maken, zoals kortdurend of langdurend zorgverlof. Sinds 1 juli 2015 is het zorgverlof uitgebreid. U kunt nu ook zorgverlof opnemen voor anderen dan uw partner of kind. Bijvoorbeeld voor een vriend, broer of zus.  

Mantelzorgers op het werk
1 op de 8 werknemers combineert werk met mantelzorg. 40% van de werkende mantelzorgers voelt zich zwaarbelast of zelfs overbelast. Daarom wil de overheid dat werkgevers meer rekening houden met mantelzorgers. Hiervoor is het project Werk & mantelzorg opgezet.

Overheid, werkgevers, werknemersorganisaties en mantelzorgers werken in dit project samen. Zo worden ambassadeurs voor mantelzorg in een bedrijf ingezet om 'mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid' te promoten. Voor werknemers zijn er tips om beter om te gaan met werk en mantelzorg.

Mantelzorg tijdelijk over laten nemen
U kunt regelen dat een ander de zorg die u biedt overneemt. Dat is meestal tijdelijk, maar kan ook structureel. Bijvoorbeeld elke maand een weekend. Een beroepskracht of vrijwilliger neemt de zorg dan over. Dit heet respijtzorg.

 

Bron: Rijksoverheid.nl