De eerste week van juni vindt de Week van de Jonge Mantelzorger plaats. Dan wordt er landelijk aandacht gevraagd voor jonge mantelzorgers door bewustwordingscampagnes, activiteiten op scholen en bijeenkomsten voor professionals.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Deze situatie kan een grote impact hebben op hun leven. Daarom is het belangrijk om deze jongeren actief op te zoeken en te ondersteunen.


Bron: MantelzorgNL