Steeds meer mensen hebben behoefte aan informatie over dementie. Bij een Alzheimer Trefpunt komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden samen. Tijdens  informele bijeenkomsten krijgen de zij informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met Marian Metselaar, Welzijn MensenWerk, T 06-5115539 T 085-2731444 E m.metselaar@welzijnmw.nl.