Spelenderwijsch maakt muziektheater-programma's in de zorgsector op maat n.a.v. de wensen van de opdrachtgever.

In een uitgebreid voorgesprek wordt bekeken om welke doelgroep het gaat en wat de specifieke problemen zijn waar die doelgroep mee te maken krijgt.
Op dit moment spelen zij een aantal interactieve muziektheater-programma's waarbij ze de doelgroep een hart onder de riem willen steken. Zij doen dit met de welbekende lach, maar ook met de traan:

  • Mantelzorg is TOPsport
    Deze voorstelling belicht op een respectvolle humoristische wijze de problemen waar de veelal overbelaste mantelzorger mee te maken krijgt. We gaan er vanuit dat mantelzorg TOPsport is en dat de mantelzorgers daarom ook een eremedaille verdienen.
    Aan het eind van de voorstelling gaven mantelzorgers aan dat zij zichzelf erkend  voelden en dat zij zichzelf ook herkenden in de voorstelling. Zij voelden zich door de voorstelling gesteund in hun zo zware dagelijkse taak.
  • SURPLUS
    Een interactieve muziektheatervoorstelling waarbij de vrijwilligers in de zorg in het zonnetje worden gezet. "Vrijwilligers zijn in de zorg de jus, het surplus!"
    Wij speelden deze voorstelling al in woonzorgcentra om de vrijwilligers die daar meer dan goede werken deden te bedanken.

In voorbereiding:
• programma's voor jonge mantelzorgers
• programma rondom dementie
• programma rondom diabetes

Meer informatie:
www.spelenderwijsch.nl