Houders van een persoonlijk budget die familieleden of huisgenoten willen inhuren als zorgverlener, familieleden en huisgenoten

Het pgb maakt het mogelijk om iemand vanuit uw directe omgeving in te huren. Bijvoorbeeld uw partner, uw kind, uw ouders of een familielid dat bij u in huis woont. Eén van de voordelen is dat u al een vertrouwensband hebt met de persoon die u komt helpen en dat  uw familielid of huisgenoot flexibel inzetbaar is.

Maar het inhuren van iemand uit uw directe omgeving heeft ook nadelen. Als een familielid voor u werkt brengt dit verplichtingen met zich mee en heeft dit consequenties voor de onderlinge verhoudingen. In deze cursus besteden we aandacht aan hoe u goed kunt afwegen of het voor u een goede keus is een familielid in te huren. En, als het antwoord ja is, waar u aan moet denken om van deze samenwerking een succes te maken. 

Er wordt aandacht besteed aan de emotionele kant van het sluiten van een overeenkomst met een familielid.  Hoe houd je de zakelijke kant van het maken van afspraken gescheiden van de onderlinge familieverhoudingen. Wat is plicht en wat is recht. Hoe kun je nee zeggen tegen aangeboden en gevraagde hulp?  De cursisten helpen elkaar de juiste balans te zoeken.

Voor meer info, data en aanmelden, volg deze link>>