Zorgen voor een ander kan voldoening geven, maar vraagt ook veel tijd en energie. De kans om overbelast te raken is groot. Hierdoor kan het gebeuren dat u als mantelzorger het gevoel hebtdat u er alleen voor staat. Het contact met familie en vrienden kan verwateren. Wanhoop en machteloosheid kunnen leiden tot gespannenheid, vermoeidheid en piekeren.

Daarom is het ook belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Indigo organiseert in Drenthe een aantal cursussen speciaal voor mantelzorgers: Mindfulness voor mantelzorgers, Omgaan met borderline en Psychiatrie in de familie. De cursussen starten in oktober.

Tijdens de cursussen leert u zich meer bewust te worden van uw reactiepatronen en wat goed en niet goed voor u is. Ook kunt u zich beter ontspannen en zich beter concentreren. Lidian Schalen, preventiewerker bij Indigo in Drenthe: ‘Voor mantelzorgers die een familielid hebben met een borderline persoonlijkheidsstoornis of een andere psychische ziekte is het belangrijk om grenzen te stellen. De balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf, betrokkenheid en afstand is hierin belangrijk’. U leert uw eigen leven te (blijven) leiden en steun voor uzelf te organiseren.

Concrete situaties en ervaringen die de deelnemers inbrengen worden gebruikt om samen van te leren. Er wordt gewerkt met huiswerkopdrachten die in een volgende bijeenkomst worden besproken.

Goed zorgen voor jezelf om goed te zorgen voor een ander Lidian Schalen: ‘ De cursussen bestaan gemiddeld uit 8 bijeenkomsten van twee uur. Alle cursussen zijn in de avonduren. De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wel vindt er een verrekening met het eigen risico plaats. Deelnemers die deze cursussen hebben gevolgd geven aan ze zich bewust zijn geworden van hun eigen positie als mantelzorger. De cursussen geven bij veel deelnemers ruimte om hun eigen leven beter te kunnen sturen. Zo ontstaat minder het gevoel van overbelasting. Ze krijgen meer het gevoel ook een eigen leven te hebben, in plaats van geleefd te worden. Het is heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen, zodat je ook goed voor een ander kunt zorgen.’

Informatie en aanmelding
Voor meer informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Indigo: 0592 – 33 41 97 of
via informatie@indigodrenthe.nl. Op de website www.indigo.nl kunt u uitgebreide informatie over de cursussen vinden.