Bij veel professionals staat de groep kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) of een verslaving (KVO) niet op het netvlies. En waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos Instituut. Om hier verandering in te brengen, is de website www.koppkvo.nl in het leven geroepen.

In totaal wonen er in Nederland 577.000 minderjarige kinderen die ouders hebben met psychische en/of verslavingsproblemen. Deze kinderen lopen bijna drie keer zoveel kans in hun leven een psychische stoornis te ontwikkelen dan kinderen van wie de ouders geen psychische stoornis of verslaving hebben.

Preventie
Dit verhoogde risico is te wijten aan erfelijkheid, maar ook aan beïnvloedbare factoren als coping van de kinderen, sociaal netwerk en verminderde opvoedcompetenties van ouders. ‘Dat zijn aangrijpingspunten voor effectieve preventie en zorg. Gezien het grote aantal kinderen en het aanzienlijke risico van ontwikkelen van een stoornis op latere leeftijd, is preventie en zorg door gemeenten en alle andere betrokkenen zoals scholen, wijkteams en huisartsen van groot belang.’ Dat stelt het Trimbos Instituut.

Handelingsverlegenheid
Die zorg en preventie zijn alleen nog niet goed genoeg geregeld. Uit het Trimbos onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat veel gemeenten de KOPP/KVO-doelgroep nog niet hebben opgenomen in lokaal beleid, dat de KOPP-Richtlijn voor de jeugdhulp nog weinig wordt toegepast en dat de groep kinderen bij veel professionals zoals huisartsen en wijkteams niet op het netvlies. Waar dit wel zo is, bestaat er vaak handelingsverlegenheid.

Website
Daarom is er nu de website www.koppkvo.nl. Deze website is een handreiking waarop alle betrokken partijen actuele informatie kunnen vinden over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen. Ook is er een toolbox en worden succesverhalen gedeeld. Naast gemeenten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals, kunnen ook ouders en naasten er relevante informatie vinden. 

Bron: Zorgenwelzijn.nl