Beroepskrachten – leerkrachten, welzijnswerkers, huisartsen en anderen – komen in hun werk jongeren (10 – 23 jaar) tegen die door de thuissituatie overbelast zijn of dreigen te raken. Bijvoorbeeld door ziekte, handicap of verslaving van een familielid, armoede, schulden en woonproblemen thuis en een moeilijke echtscheidingssituatie. Met veel van deze jongeren gaat het niet goed; er komen onder deze groep jongeren meer gedrags- en ontwikkelingsproblemen voor dan bij leeftijdgenoten. Een goede omgang van beroepskrachten met deze jongeren kan problemen nu en in de toekomst voorkomen of verminderen.

Deze website biedt tips in de omgang met deze kwetsbare jongeren; attendeert op praktijkvoorbeelden en interessant onderzoek; geeft titels van factsheets en instrumenten (bijvoorbeeld: sociale kaart, protocol of richtlijn en werkboek); leidt naar informatie over ontwikkelingen in beleid en data van zinvolle studiemogelijkheden. En links naar andere interessante websites.