Veel mensen die voor een ander zorgen hebben op een gegeven moment behoefte aan steun van anderen. Als je voor emotionele steun moeilijk bij familie en vrienden terecht kunt of je wilt niet altijd een beroep doen op dezelfde mensen, dan is lotgenotencontact misschien wel iets voor jou.

Praten met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten, kan veel steun geven. Het is fijn om te ontdekken dat je er niet alleen voor staat.  Bij dit soort contact kun je:

  • Jouw verhaal vertellen aan een iemand die ervoor open staat en veel zal herkennen;
  • Tips uitwisselen over de zorg, bijvoorbeeld over mogelijkheden om extra hulp te krijgen;
  • Vertellen of leren hoe om te gaan met spanning en stress.

Het contactpunt Mantelzorg Westerveld organiseert lotgenoten contact in samenwerking met de mantelzorgconsulente. Ook organisaties zoals het steunpunt mantelzorg en patiëntenverenigingen organiseren lotgenotencontact over onderwerpen die in uw situatie belangrijk kunnen zijn. Je kunt voor activiteiten in uw regio bijvoorbeeld het huis-aan-huisblad of deze website raadplegen.