Het Contactpunt Mantelzorg Westerveld is in 2000 opgericht door Mina Visscher en Marian Weishaupt. Zij hebben hierbij ondersteuning gehad van Kor Reins, destijds direkteur van Stichting Welzijn Westerveld. Zij hadden in die tijd al een paar jaar contact met eerst het IVOM en later STAMM om te komen tot een netwerk van allemaal contactpunten in alle Drentse gemeente. Op advies van SWW hebben de beide dames mensen benaderd die mantelzorg verrichten en gevraagd om zich aan te sluiten bij het contactpunt.

Leden contactpunt:

  • Roelie Ballema tel: 0521- 343830
  • Martje Spoelstra tel: 0521-381569
  • Jans Tabak tel: 0521-592744
  • Jannie Hof tel: 0521-382276
  • Marian Weishaupt tel: 0521-592525
  • Gre Huisman: tel 0521-342188
  • Lucy Smit: tel 0521- 851161
  • Hans Mulder: tel 0521-382624

Ons streven is het contactpunt samen te stellen uit (ex)mantelzorgers verspreidt over de gemeente. Gezien we een plattelandsgemeente zijn heeft deze manier van werken voordelen.

Mochten er (ex)mantelzorgers zijn die belangstelling hebben laat het even weten tel: 0521-592525. Men moet natuurlijk wel woonachtig zijn binnen onze gemeentegrenzen.