Het Contactpunt Mantelzorg Westerveld bestaat uit een kerngroep van vijf leden die wordt ondersteund door Stichting Welzijn. Het contactpunt ondersteunt mantelzorgers uit de gemeente Westerveld.

De taken van het contacpunt zijn:

 • Belangenbehartiging, bijvoorbeeld door het aandacht vragen voor mantelzorg bij gemeente, huisarts en kerken
 • Informatieverstrekking over mantelzorg
 • Advisering aan lotgenoten: waar kun je terecht voor wat
 • Organisatie van lotgenotenbijeenkomsten
 • Organisatie van themabijeenkomsten met onderwerpen als:
  voorlichting en begeleiding Persoonsgebonden Budget (PGB),
  rouwverwerking en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • PR en Voorlichting onder meer door het maken en uitgeven van persberichten en het geven van interviews
 • Organisatie van de Dag van de Mantelzorg
 • Contactpersoon