De website krijgt regelmatig een update maar we bestaan niet meer. Twee personen zijn ons ontvallen en wij zijn er niet in geslaagd om vervanging te vinden. Ook heeft corona hiertoe bijgedragen omdat wij niets konden organiseren. En juist uit het organiseren haalden wij onze energie. Dat misten wij erg.