Het is al weer enige tijd geleden dat Else Nobel als gastspreker was uitgenodigd om ons iets te vertellen over “zorg en liefde in balans”.

De opgave van belangstellenden was wel niet zo groot maar degene die aanwezig waren, waren wel geïnteresseerd in het onderwerp. We realiseren ons ook dat veel mantelzorgers niet zomaar weg kunnen of ze hebben een baan naast het mantelzorgen.

Else begon haar verhaal met het opvoeren van een sketch waarin zij zowel de mantelzorger als de buurvrouw speelde. Else was Marie, mantelzorger voor haar demente man, en sloot hem wel eens op in de badkamer als ze boodschappen moest doen. Deed ze dit niet dan was de hele kamer over hoop gehaald als ze terugkwam. Gelukkig was er een begripvolle buurvrouw bij wie Marie haar hart kon luchten en die samen met Marie naar oplossingen ging zoeken. De buurvrouw drukt Marie op haar hart dat ze goed voor haar zelf moest zorgen!

Het goed voor jezelf zorgen is wel de basis om goed je taak als mantelzorger te kunnen blijven doen.

Vervolgens liet ze met een korte powerpoint zien wat o.a. de signalen zijn als zorg en liefde uit balans zijn.

Ook werden we geconfronteerd met de getallen hoe vaak het blijkt dat zorg en liefde uit balans zijn. Je schrikt hier toch wel een beetje van. Hieruit kun je ook concluderen dat veel mantelzorgers feitelijk overbelast zijn.

We werden ook in groepjes van 4 personen verdeeld en gingen praten over onze eigen ervaringen waarin liefde en zorg niet helemaal in balans waren. De behoefte om even te praten is groot omdat we ook over andere zaken even hebben gepraat.

Else sloot de middag af zoals ze was begonnen. Al met al een interessante middag.


Hebt u ook het gevoel dat u overbelast bent en vindt u dat de zorg en liefde ook niet altijd in balans is raden wij u aan om hierover te praten met bijvoorbeeld uw huisarts. U kunt ook vragen of de consulent mantelzorg bij u wil komen. Zij kunnen u mogelijkheden aanreiken en zelfs eventueel voor u regelen als u dat zou willen, om bijvoorbeeld u wat te ontlasten. Dat kan zijn kortdurende opvang, dagopvang maar ook respijtzorg. Zij kunnen ook aangeven of er een wel of niet eigen bijdrage voor betaald moet worden. De consulenten zijn Marian Metselaar en Femke Heythekker; kunt u bereiken via Welzijn Mensenwerk: 085-2731444.