Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage voor de Wmo? Dan gaat er wat voor u veranderen. 
  • Eigen bijdrage in 2020: maximaal € 19,00 per maand.
  • In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
  • Tijdelijk meerdere facturen in één maand: houd hier rekening mee.
  • Na 1 januari: brief met definitieve eigen bijdrage.
  • Het rekeningnummer verandert.
Bekijk ook deze video:Meer weten? Kijk dan op www.hetcak.nl/wmo2020