In bepaalde situaties is het mogelijk een beroep te doen op individuele Wmo-voorzieningen.

Kunt u bepaalde dingen niet meer zelf? Is er geen of onvoldoende hulp voorhanden van uw omgeving of welzijnsorganisaties? En bent u ook niet geholpen met algemene regelingen of voorzieningen? Dan kunt u via de Wmo vragen om ondersteuning op het gebied van:

Huishouding.

U kunt op twee manieren hulp krijgen:

  • Zorg in natura (ZIN); een professionele organisatie verleent huishoudelijke hulp, in opdracht van de gemeente;.
  • Met een Persoonsgebonden budget (PGB); u regelt zelf de hulp en krijgt maandelijks een geldbedrag waarmee u de hulp betaalt.

De hoogte van het bedrag is gekoppeld aan uw indicatie. Het is goed om u te realiseren dat u in dit geval zelf werkgever bent en een overzichtelijke administratie moet bijhouden voor het aantal uren hulp dat u ontvangt.

Vervoer.
Denk daarbij aan: een gehandicaptenparkeerkaart, een vervoerspas voor collectief taxivervoer  en bovenregionaal vervoer door Valys. De Wmo-consulent kan u helpen bij het aanvragen van deze mogelijkheden.

Aanpassingen in huis.
Om zelfstandig te kunnen blijven wonen, zijn er soms aanpassingen in uw huis nodig. We gaan ervan uit dat u eenvoudige aanpassingen, zoals een handgreep of verhoogd toilet, zelf regelt en aanschaft.

Soms zijn grotere aanpassingen nodig, zoals het verwijderen van drempels, het plaatsen van een vaste douchestoel, of meer ingrijpende aanpassingen aan badkamer of keuken. 

In andere gevallen is verhuizen naar een aangepaste woning het meest praktisch. De Wmo-consulent zoekt in overleg met u naar een passende oplossing.

Hulpmiddelen.
Bent u tijdelijk minder mobiel, bijvoorbeeld na een gebroken been of een ziekenhuisopname?

Bij de thuiszorgwinkel kunt u tot een half jaar gratis hulpmiddelen lenen, zoals een losse douchestoel of een rolstoel.

Heeft u de hulpmiddelen langer nodig? De Wmo-consulent zoekt in overleg met u naar een passende oplossing.