In deze instructiefilm komen veel aspecten aan bod die van belang zijn voor het voorkomen van vallen. Bewust wording van valrisico’s draagt bij aan het kunnen voorkomen van een val.  In de film worden ook handige tips gegeven om weer overeind te kunnen komen na een valpartij.  Daarnaast wordt verwezen naar oefeningen en beweegprogramma’s. Deze video mag door iedereen vrij gebruikt worden voor presentaties in buurten en wijken, bijeenkomsten voor ouderen, vrijwillige thuiszorg etc. Hieronder staan de verkorte instructiefilmpjes uit deze lange film. (de totale duur van de instructiefilm is ca 25 min.)

Tips en adviezen

Maatregelen om vallen te voorkomen

Verplaatsen na een val voor meer ruimte

Hulp inroepen na een val

Helpen opstaan na een val

Goede manieren om op te staan na een valpartij

Overeind komen met een tillift

Met een luchtbed overeind komen na een val