Veiligheid en hulpmiddelen bij het wassen bij de wastafel (deelinstructie)
In dit deelfilmpje wordt ingegaan op de hulpmiddelen die er zijn om u te ondersteunen bij het helpen bij het wassen bij de wastafel. Zo ziet u verschillende douchestoelen en grepen. Ook het belang van goede verlichting en stroeve schoenen. Thuiszorg en ergotherapeuten kunnen u adviseren.Wassen bij de wastafel algemeen (deelinstructie)
In dit deel van het instructiefilmpje wordt uitgelegd hoe u iemand die moeite heeft met het zelfstandig wassen door een beperking of door moeilijk staan, kunt helpen bij het wassen. Het filmpje laat zien dat de houding van belang is, het zorgvuldig omgaan met intimiteit, benoemen wat je doet, en het zorg voor voldoende werkruimte.

Helpen bij het wassen bij de wastafel (totaal instructie filmpje)
Dit is het totale filmpje waarin wordt uitgelegd hoe u het beste iemand kunt helpen bij het wassen bij de wastafel. Waar u allemaal op moet letten, welke hulpmiddelen (zoals beugels en stoelen) er zijn en hoe u het beste veilig kunt werken. Er wordt voorgedaan hoe u het beste kunt helpen, aansluitend bij de gewoonten van de zorgontvanger.

Wassen aan de wastafel algemene tips (deelinstructie)
In dit filmpje worden algemene tips gegeven als je iemand gaat helpen bij het wassen bij de wastafel; zoals het omgaan met de intimiteit, het benoemen van wat je gaat doen, het belang van een goede houding en volgen van vaste gewoonten en het zorgen voor ruimte.