Vanuit een onafhankelijke alarmcentrale stuurt de stichting samen met erkende zorgpartners direct hulp als de klant daar om vraagt. Deze krijgt daartoe een speciaal ontwikkelde mobiele telefoon met noodknop. Deze nieuwe dienst stelt ouderen in staat langer zelfstandig te blijven wonen, omdat ze snel en gemakkelijk hulp kunnen inschakelen in geval van nood. Niet alleen thuis, maar nu dus ook buitenshuis en/of onderweg. .

Stichting Professionele Zorg Nederland introduceert de volgende generatie personenalarmering.

Personenalarmering is bedoeld voor iedereen die zelfstandig wil leven maar op ieder moment hulp binnen handbereik wil hebben. Recent onderzoek bracht aan het licht dat gebruikers van het klassieke personenalarmeringssysteem ontevreden zijn over het feit dat de bestaande oplossing alleen binnenshuis werkt, en zo hun mobiliteit beperkt. SPZN komt hier nu aan tegemoet.

De gebruiker krijgt een mobiele telefoon met een alarmknop. Deze is zeer eenvoudig te bedienen. Bij een alarmmelding (middels een druk op de alarmknop) wordt de telefoon automatisch doorgeschakeld naar een alarmcentrale. In deze centrale zitten mensen (dus geen computer) die de gebruiker direct horen en met hem/haar kunnen praten. Ook kunnen zij de persoonlijke gegevens inzien om in geval van nood direct hulp te mobiliseren. Deze hulp bestaat uit het oproepen van persoonlijke relaties en/of professionele organisaties, zodat de gebruiker van de telefoon er nooit alleen voor zal staan.

Daar waar personenalarmering door het wegvallen van gemeentelijke subsidies steeds duurder wordt, lanceert Stichting Professionele Zorg Nederland het verbeterde systeem voor een scherp maandtarief. Voor 14,95 euro per maand krijgen abonnees beschikking over de gebruiksvriendelijke mobiele telefoon, een basis belabonnement en een 24/7 aansluiting op de onafhankelijke alarmcentrale.

Het basispakket kan worden uitgebreid met ‘Eerste Hulp bij Pech Onderweg’ en met ‘Eerste Hulp bij Technische Calamiteiten thuis’. Ook dit zijn ondersteunende diensten waarop mensen in geval van nood een beroep kunnen doen.

Niet alleen de gebruikers van de telefoon staan positief tegenover dit nieuwe aanbod, ook Mantelzorgers hebben de Stichting aangegeven verheugd te zijn met deze ontwikkeling, daar het nieuwe dienstenpakket hun werkzaamheden ondersteunen kan.

Over SPZN
Stichting Professionele Zorg Nederland biedt maatwerk aan iedereen met een vraag op het gebied van gezondheid, wonen, welzijn en zorg. De Stichting onderscheidt zich door haar onafhankelijkheid; zij werkt samen met alle leveranciers, verzekeraars en zorginstellingen. De zelfstandige alarmcentrale biedt een open platform en is daarmee toegankelijk voor alle klanten en alle systemen.

bron: SPZN