In allerlei situaties kan het wenselijk zijn dat iemand snel om hulp kan vragen als er problemen zijn. 

DayCom Professionele Zorg op Afstand (PZA) biedt, in samenwerking met de centrale van SOS International, namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week een personenalarmeringssysteem (inclusief gebruikmaking van de centrale) aan voor € 9,95 per maand (inclusief BTW, exclusief enige aftrek van bestaande vergoedingen en subsidies). Het betreft hier een personenalarmeringssysteem met eigen sleutelcontactpersonen. Het systeem is eenvoudig aan te sluiten zonder hak of breekwerk (geen kastjes aan de muren) en ook eenvoudig te verwijderen zonder nare restverschijnselen op de muren.

Deze vorm van bewaking is al lang bekend, maar tot nu toe moesten er steeds kleinere of grotere aanpassingen in de woning plaatsvinden. DayCom PZA is er vanuit gegaan dat dit eenvoudiger kan zodat het  door de gebruiker zelf (of zijn naaste) aan te sluiten is. Met een, door ons van techniek voorziene, telefoon (die gewoon naast de bestaande telefoon gebruikt kan worden) en een draadloze alarmzender is dit mogelijk.

Voor de gebruiker wel zo prettig, geen vreemden over de vloer, makkelijk zelf aan te sluiten met behulp van de eenvoudig geschreven handleiding, behoud van zelfstandigheid, geen inmenging van zorgprofessionals en minder kostbaar.

Maakt de klant alarm(door op de alarmknop op de telefoon te drukken of op de draadloze alarmknop te drukken) dan wordt automatisch verbinding gemaakt met de alarmcentrale. De centralist ziet direct de klantgegevens op het scherm verschijnen, waardoor deze ook op de hoogte is van eventuele problemen zoals bv diabetes, hartfalen, doof, blind, spraakproblemen, rolstoelafhankelijk, bedlegerig etc. De persoon in kwestie en de centralist kunnen met elkaar spreken en luisteren tegelijk (dus geen intercom verbinding waarbij als de ene partij spreekt de andere enkel kan toehoren).Zo kan de centralist meteen inschatten hoe de toestand van deze persoon is (en deze geruststellen) en één van de drie contactpersonen waarschuwen. De contactpersoon moet binnen 30 minuten bij de klant zijn die het alarm heeft veroorzaakt.

Dit alarm hoeft overigens niet enkel te betekenen dat alleen bij een val gealarmeerd mag worden. Denkbaar is dat er ook op het alarm gedrukt wordt bij ziekte (iedereen is wel eens te beroerd om uit bed te komen), of bij angst en onbehagen etc.

Deze eenvoudige passieve bewaking kan een hele geruststelling zijn voor zowel de gebruiker van het alarmsysteem als zijn/haar naasten. Er is altijd iemand die reageert op de alarmoproep, en er wordt altijd hulp geboden, mensen voelen zich ook veiliger in hun eigen huis. Voor de mantelzorger een stukje rust en zekerheid dat er altijd hulp geboden wordt en hun wat meer vrijheid geeft.

Daarnaast is dit systeem erg laagdrempelig, iedereen kan het zonder tussenkomst van adviseurs, intake medewerkers, thuiszorgorganisaties  etc aanschaffen.  Immers alleen de naasten bieden hulp, en dan echt alleen in uiterste nood die bepaald wordt door de gebruiker van het alarmsysteem zelf!! De privacy blijft optimaal gewaarborgd, want enkel de directe naasten hoeven van het gebruik van de personenalarmering op de hoogte te zijn, het is niet zichtbaar in de woning, geen hak of breekwerk, de klant kan het zelf aansluiten, bij alarm komt er geen vreemde de woning binnen (die ook nog eens in het bezit moet zijn van de sleutels van de woning), geen ongewenste bemoeienis en ongewenste (goedbedoelde) adviezen van professionals, bij verhuizing eenvoudig mee te nemen zonder schade aan de woning en goedkoop (zie bijlage).

Gewoon zelfstandig blijven, met een extra zekerheid achter de deur!
(Uiteraard is bovenstaande vorm ook prima uitvoerbaar met professionele opvolging.)
Hiernaast zijn in ons DayCom PZA-SOS International concept diverse gebruiksmogelijkheden denkbaar, passend bij diverse organisaties en wensen zoals:

  • Gebruikmaking van het personenalarmeringssysteem en  van  de centrale van DayCom PZA-SOS International, (met eigen sleutel contactpersonen van de cliënt).
  • Gebruikmaking van  huidige apparatuur maar maakt gebruik van de centrale van SOS International-DayCom PZA
  • Gebruikmaking van een  eigen centrale met  het personenalarmeringssysteem van DayCom PZA-SOS International
  • Daarnaast is het denkbaar dat er voor een van bovenstaande opties gekozen wordt met gebruikmaking van de eigen professionele opvolging ter plaatse.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden DayCom PZA te bieden heeft?
Dan kunt u bellen naar bij DayCom PZA telefoonnummer 013-462 74 30 of mailen naar info@daycom.nl.