Logeerkring Drenthe biedt thuiswonende kinderen en volwassenen met een beperking de mogelijkheid om te logeren in een vrijwillig gastgezin. Zo krijgen de ouders, verzorgers of mantelzorgers gelegenheid om iets voor zichzelf te doen of juist extra aandacht aan andere gezinsleden te besteden.

Ik wil wel eens wat ruimte voor mezelf!
Als je iedere dag de zorg hebt voor iemand met een handicap of beperking, is het fijn als je af en toe de zorg uit handen kunt geven. Om eens andere dingen te doen of extra aandacht aan andere gezinsleden te besteden. Daarom is in 1994 Logeerkring Drenthe van start gegaan. Logeerkring Drenthe is een onderdeel van MEE Drenthe.

Logeerkring Drenthe is er voor iedereen, woonachtig in de provincie Drenthe, die extra zorg en aandacht nodig heeft, uitgezonderd de gemeenten Midden-Drenthe en Coevorden. Dit kunnen mensen zijn met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking of chronische ziekte, moeilijk lerende kinderen, maar ook kinderen of volwassenen met ADHD, PDD-NOS of een andere, aan autisme verwante, stoornis. Ook kinderen die een broer, zus of ouder met een beperking of chronische aandoening hebben, kunnen bij de logeerkring terecht.

Heeft u nog vragen?
Bel gerust naar 0592 30 39 99 en vraag naar Rolinka Ovinge of Marga Hut. U kunt ook mailen naar logeerkring@meedrenthe.nl.