Verwerking verlieservaringen van mensen met een verstandelijke beperking

Ook mensen met een verstandelijke beperking ervaren verdriet wanneer ze iemand verliezen door de dood. Voor hen is het echter vaak extra moeilijk om te begrijpen wat ze voelen en om aan die gevoelens uitdrukking gegeven.
'Ik mis je zo' helpt bij het omgaan met de dood en het verwerken van het verdriet. Het bijzondere aan 'Ik mis je zo' is dat het volledig uitgaat van de mens met de verstandelijke beperking.

Klik hier voor meer informatie