Een eigen boek voor mensen met een verstandelijke beperking

In het 'Levensboek' wordt het persoonlijke leven van een mens met een verstandelijke beperking geschetst. Het beschrijft hoe hij/zij nu werkelijk is, wat hem/haar bezighoudt en hoe hij/zij in het leven staat. In zijn geheel schildert het 'Levensboek' het verhaal van een uniek mens.
Aan de hand van foto’s, tekstjes, kaarten en tekeningen kan het 'Levensboek' door de cliënt zelf, of door de begeleider of familie, worden ingevuld.

Klik hier voor meer informatie