Respijtzorg staat voor alle vormen van tijdelijke overname van zorg om de mantelzorger even vrijaf te geven. Dit dossier bevat informatie over verschillende vormen van respijtzorg, respijtzorgvoorzieningen, interessante respijtprojecten en overheidsbeleid op dit terrein.

Er bestaat respijtzorg waarbij de verzorgde buitenshuis wordt opgevangen, bijvoorbeeld in de vorm van dagopvang of - verzorging in verzorgings- en verpleeghuizen of zorgboerderijen of logeerhuizen of gastgezinnen. In vervanging van de mantelzorger in de thuissituatie voorziet meestal de vrijwillige thuishulp. Maar als het gaat om mensen die zwaar zorgbehoevend zijn, bestaan er ook voorbeelden van respijtzorg thuis door beroepskrachten onder termen als oppas thuis, vervangende mantelzorg of professionele mantelzorgondersteuning.

In de gehandicaptenzorg vindt overname van zorg in aanwezigheid van de ouders plaats onder de noemer van spitsurenhulp of spelbegeleiding of oppas als de ouders weg zijn.