De BOSK, PhiladelphiaSupport en het platform-EMG werkten binnen het project Logeren Waarderen aan verbetering van de kwaliteit van logeeropvang voor MCG-kinderen.

Binnen dit project is een handreiking ontwikkeld die ouders helpt een afgewogen keuze te maken voor logeeropvang die voldoet aan hun wensen.

Een ander belangrijk product van het project is de website logerenmetzorg.nl. Deze website geeft een overzicht van logeervoorzieningen in Nederland en bevat meer dan 600 adressen.
De website richt zich niet alleen op logeervoorzieningen voor MCG-kinderen, maar voor alle kinderen met een beperking in Nederland. Per logeervoorziening zal dan ook vermeld zijn voor welke doelgroep de voorziening geschikt is.
(Bron: EMG platform)