Mantelzorgers die demente familieleden verzorgen, zijn gebaat bij steun van professionals. Daarom heeft HanzeConnect een pakket gemaakt: “Dementie, zorgen voor nu en later”.

Inhoud pakket: dvd
Professionals of vrijwilligers kunnen het pakket gebruiken om mantelzorgers bij te staan. Het bestaat uit twee delen, namelijk een DVD en een werkboek. De DVD bevat zeven gefilmde praktijkverhalen. In deze verhalen staat de behandeling, begeleiding en zorg voor mensen met dementie en hun familieleden centraal. De films zijn geen instructiefilms over het werken met mensen met dementie. Ze geven inzicht in de praktijk, waarin mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zoeken naar passende benaderingen. Daarbij worden zij geconfronteerd met allerlei dilemma’s en valkuilen.

Werkboek
In het werkboek staan methodische en didactische aandachtspunten. Ook worden werkvormen aangedragen voor het gebruik van de films bij scholing en voorlichting. Het gaat daarbij om zowel observatie- en reflectieoefeningen als om oefeningen aan de hand waarvan vaardigheden getraind kunnen worden.

Groeiend aantal dementerenden
In Nederland wonen naar schatting ruim 200.000 mensen bij wie de diagnose dementie is gesteld. Naar verwachting zal het aantal mensen met dementie de komende decennia toenemen tot 300.000 in 2030 en 500.000 in 2050. Ruim één miljoen partners, kinderen, vrienden, buren en vrijwilligers zijn betrokken bij de zorg voor hun naasten met dementie.

Pakket bestellen?
Het pakket (DVD en werkboek) kost € 35 exclusief verzendkosten.
Te bestellen bij Van Hemert Produkties, www.vanhemertprodukties.nl


Bron: zorg voor beter