Zieke en oude mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen, terwijl de klassieke mantelzorger, zoals een niet-werkend vrouwelijk familielid of een buurvrouw, aan het uitsterven is. Vooral met de vergrijzing en vraag in het achterhoofd is het boekje “Mijn zorg bij dementie; een praktisch handboek voor de mantelzorg” geschreven.

Dit boek is opgesplitst in twee delen. In deel één van het boek zal algemene informatie over diverse vormen van dementie gegeven worden. Hierbij zullen we onder meer ingaan op de diverse fasen en de hierbij horende symptomen van Alzheimer. Er zal echter ook aandacht besteed worden aan vasculaire dementie en de minder bekende vormen van dementie. Dit is dus echt een deel dat verduidelijking over het ziektebeeld kan bieden. Sterke kanten van dit deel zijn vooral de verwoording van de informatie en de hoeveelheid. 

Daarnaast is er een hoofdstuk gewijd aan wanneer iemand echt een mantelzorger is. Uit ons marktonderzoek blijkt hier namelijk veel onduidelijkheid over te bestaan. In dit hoofdstuk wordt tevens aangegeven hoe een mantelzorger naast de zorg voor de dementerende medemens ook goed voor zichzelf kan zorgen. Hierbij wordt gericht op onder meer op onderwerpen als het reguleren van de belasting van de mantelzorger en hoe mantelzorg gecombineerd kan worden met (betaald) werk.

In deel twee worden er praktische handreikingen voor mantelzorgers gegeven op gebieden als emotionele verandering en het omgaan met lichamelijke ongemakken. Daarnaast wordt er verwoord hoe een mantelzorger financiële middelen, hulpmiddelen en voorzieningen kan verkrijgen. Hierbij zal een link gelegd worden met de wetgeving in Nederland. Tenslotte wordt benoemd welke, en wat, professionals en organisaties voor de mantelzorger kunnen betekenen.

Door het gehele boek worden er ervaringen van mantelzorgers en deskundigen met de doelgroep verwoord. Zo hopen we het boek herkenbaar te maken voor de situatie waarin de mantelzorger zich bevindt.