In Emmen is het 'Dementiehuis van de toekomst' geopend. De woning is een voorbeeld en inspiratiebron voor professionals en mantelzorgers die voor mensen met dementie zorgen. Het huis laat zien hoe technologie kan bijdragen aan het langer thuis wonen. Ook is er aandacht voor mogelijke bouwkundige aanpassingen en de inrichting van de woonomgeving.Langer thuis door inzet technologie 
Het huis is voorzien van sensoren, bijvoorbeeld sensoren die waarschuwen als iemand ´s nachts door het huis spookt, een hittesensor bij het kooktoestel tegen oververhitting en zelfs een vork die meet of iemand voldoende eet. Uiteraard vervangt de technologie niet het menselijk contact met de zorg, dat blijft onverminderd belangrijk, aldus de Tangenborgh.

Symposium langer thuis wonen met dementie
Meer oplossingen om thuis te blijven wonen komen op 24 januari 2017 aan bod tijdens het symposium 'Nieuwe buren: Symposium over langer thuis wonen met dementie' dat Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert samen met Stichting Zet. Het centrale thema tijdens het symposium is (zelfstandig) wonen met dementie met aandacht voor actuele ontwikkelingen en aansprekende praktijkvoorbeelden.