Uitgangspunt in zorg en ondersteuning is dat kwetsbare mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, tenzij het echt niet anders kan. Mantelzorgers, vrijwilligers die palliatieve zorg thuis bieden en andere informele en professionele zorgverleners die thuis verzorging en verpleging leveren zijn hierbij van cruciaal belang.

Indien deze thuiswonende kwetsbare mensen besmet lijken te zijn met COVID-19 moeten ze worden getest, zodat de zorgverleners van deze personen zich met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) kunnen beschermen tegen besmetting.

Voor mantelzorgers, vrijwilligers of vanuit PGB gefinancierde (in)formele zorgverleners (hierna te noemen zorgverleners), is dit nog niet geregeld.
Deze richtlijn geeft hier invulling aan.

Bekijk de richtlijn: