De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Met een Wlz-indicatie hebben mensen recht op passende zorg met verblijf in een instelling. Mensen kunnen ook thuis (blijven) wonen als zij dat willen, maar levering van de zorg moet wel verantwoord zijn. Als mensen vervoer nodig hebben naar de plaats waar zij de begeleiding of behandeling ontvangen valt dit onder de Wlz.

Wet- en regelgeving
De wettelijke basis voor het vervoer van mensen met een intensieve zorgbehoefte ligt in de volgende wet- en regelgeving:

Financiering
De bekostiging voor het vervoer van mensen met een intensieve zorgbehoefte komt uit de algemene middelen.

Bestuurlijk verantwoordelijk
De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het vervoer van mensen in een intramurale instelling ligt bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg (CIZ). De verantwoordelijkheid voor het sociaal vervoer valt onder de Wmo 2015 en ligt bij gemeenten.

Vervoervormen
Veel voorkomende vervoersvormen voor mensen met een intensieve zorgbehoefte zijn:

  • Taxivervoer
  • Rolstoelbus

Kernpunten

 

Bron: Sociaalweb.nl