Schoolreisjes, sporten, muziekles, je verjaardag vieren, een dagje uit. Het lijkt zo gewoon dat alle kinderen en jongeren (0 – 21 jaar) dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan dit betalen. 1 op de 8 kinderen groeit namelijk op in armoede. Kansen voor alle Kinderen is er voor ze, zodat ook zij kunnen meedoen!

Met een digitaal aanvraagsysteem (www.kansenvoorallekinderen.nl) willen ze samen nog meer kinderen bereiken. Ouders, jongeren, intermediairs van maatschappelijke organisaties, professionals uit het wijkteam, schuldhulpverleners kunnen via één loket direct een aanvraag indienen. Het gaat om een breed aanbod aan voorzieningen in natura op het gebied van educatie, sport, cultuur, verjaardag en recreatie.

Veel gemeenten hebben al een Kindpakket en werken hiervoor samen met een of meerdere van deze fondsen. Dankzij de samenwerking en het integrale aanbod van deze fondsen kunnen in samenwerking met gemeenten nog meer kinderen worden bereikt. 

Kijk voor meer informatie: www.kansenvoorallekinderen.nl