Wat biedt MEE Drenthe?
MEE Drenthe is een wegwijzer op alle terreinen van het dagelijks leven waar iemand met een beperking mee te maken kan krijgen. Ze geven informatie, advies en ondersteunen mensen met een beperking.
MEE Drenthe staat open voor iedereen met een verstandelijke beperking, een lichamelijke of zintuiglijke beperking, en chronisch zieken. MEE biedt ook ondersteuning aan mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Wij zijn er ook voor ouders/verzorgers en anderen uit de omgeving van iemand met een beperking.

Stichting MEE staat bij veel mensen beter bekend als de SPD. Ook zij behartigen de belangen van individuele mensen als het gaat om voorzieningen in het kader van de WMO/WVG. Zij helpen met het indienen van bezwaarschriften en gaan als men dat wil samen met de cliënt naar een hoorzitting. Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden zoals de meeste genoemde mogelijkheden m.u.v. handen in huis.

Kijk op de website!