Als mantelzorger kunt u behoefte hebben aan ondersteuning, een luisterend oor, het uitwisselen van uw ervaringen met lotgenoten of gewoon eens een dagje ontlast worden van uw zorg.
Het Steunpunt Mantelzorg dat sinds 1 januari 2010 is ondergebracht bij Stichting Welzijn Meppel Westerveld, waardeert en erkent de zorg die een mantelzorger verleent. In Westerveld kunt u als mantelzorger terecht bij het Welzijn mensenwerk: (085) 273 14 44.

Wanneer is het goed contact te hebben met het steunpunt:
Als u mantelzorg verleent, kan dit erg zwaar worden en leiden tot gezondheidsproblemen variërend van stress, oververmoeidheid en frustratie, tot ernstige lichamelijke of psychische klachten. Het steunpunt kan u hierbij ondersteunen. Bij de mantelzorgconsulent kunt u terecht met vragen over het thuis verzorgen van een langdurige zieke. Zij biedt een luisterend oor en geeft antwoord op vragen als: hoe kom ik aan hulpmiddelen voor de verzorging van mijn partner? Met welke vragen kan ik terecht bij een arts? Waar kan ik hulp vinden voor mij en mijn partner? Ook zoekt de mantelzorgconsulent zaken voor u uit en voorziet u van relevante informatie.