Mensen met een zorgvraag hebben recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. In de gemeente Westerveld kunt u zich laten bijstaan door de volgende instanties:
  • MEE Drenthe biedt juridische ondersteuning bij bezwaar en beroep en onafhankelijke cliëntondersteuning aan inwoners met een beperking, zoals een verstandelijke beperking of autisme spectrum stoornis. MEE is telefonisch te bereiken via 0592-303999 of per e-mail via info@meedrenthe.nl.
  • Welzijn Mensenwerk (WMW) biedt algemene cliëntenondersteuning voor iedere inwoner van Westerveld. WMW is telefonisch te bereiken via 085-2731444 of per e-mail via info@welzijnmw.nl.
  • Rehab Academy richt zich op mensen met een lichamelijke beperking, zoals een dwarslaesie, amputatie, hersenletsel of chronische pijn. Rehab academy is telefonisch te bereiken via 06-46281959 of per e-mail via leren@rehabacademy.nl
  • Raad & Daad Werkelijk Westerveld biedt algemene ondersteuning voor iedere inwoner van Westerveld. U bent zonder afspraak welkom op maandag van 10.00 tot 13.00 uur, woensdag van 13.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Het adres is Entingheweg 13 in Dwingeloo (ingang aan de zijkant van het dorpshuis). Zij zijn telefonisch te bereiken via 06-22856227 of per e-mail via info@raadendaadwerkelijkwesterveld.nl
  • Zorgkantoor Drenthe biedt ondersteuning bij het doen van zorgaanvragen. U kunt onder andere ondersteuning van MEE NL krijgen via telefoonnummer 0900-999 88 88. Zij helpen u graag als u er zelf niet uitkomt.

Sociaal ombudsvrouw
Gemeente Westerveld heeft mevrouw Schrale-Oranje aangesteld als sociaal ombudsvrouw voor de gemeente. Ervaart u een probleem in de uitvoering van de zorgtaken of is uw vraag door de gemeente onvoldoende beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Schrale-Oranje via ombudsvrouw@gemeentewesterveld.nl of via haar telefoonnummer: 06-30568510. Zij zal met u een afspraak maken voor een gesprek in het gemeentehuis in Diever of voor een huisbezoek.

Zij registreert uw vragen, zorgen en ervaringen, biedt een luisterend oor en informeert en adviseert over de mogelijkheden van cliëntondersteuning en begeleiding, klachten, en bezwaar- en beroepsprocedures.

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Het recht op onafhankelijke cliëntondersteuning voor mensen met een zorgvraag is vastgelegd in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en valt daarmee onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid.

Bron: Gemeente Westerveld