Deze tijd vraagt veel van iedereen. Ook wanneer je professionele verantwoordelijkheden en zorgplicht hebt in de zorg en ondersteuning. Het is zoeken om goede en verantwoorde oplossingen te vinden. Daarom zijn er nu richtlijnen voor het handelen voor de zorg en ondersteuning thuis.

Richtlijnen voor kwetsbare mensen thuis
Naast de Richtlijn mantelzorgondersteuning, zijn er drie andere richtlijnen van kracht:

Lees meer over de richtlijnen Zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen nader uitgewerkt

Zorgladder Mantelzorg

MantelzorgNL maakte op basis van de richtlijnen een eenvoudig uitleg voor mantelzorgers: de Zorgladder Mantelzorg

Het uitgangspunt is dat mantelzorgers het zo lang mogelijk moeten redden in hun thuissituatie, met inschakeling van hun eigen netwerk (stap 1) en vrijwilligers (stap 2). 

Redt een mantelzorger het echt niet? Dan kijkt de gemeente welke hulp er mogelijk is, bijvoorbeeld kleinschalige dagbesteding of huishoudelijke hulp (stap 3). Is dit nog onvoldoende dan is in stap 4 de zorg aan zet. En is er echt zware zorg nodig? Dan volgt stap 5, waarbij de huisarts en wijkverpleegkundige een noodvoorziening treffen.

Bij iedere stap geven wij inspirerende voorbeelden van gemeenten en steunpunten mantelzorg. Dit overzicht wordt regelmatig uitgebreid. 

1. Mantelzorg en het eigen netwerk
Mantelzorgers zullen meer dan anders een beroep doen op hun eigen netwerk. Als professional kun je de mantelzorger hierbij helpen door samen het netwerk door te lopen. Veel mantelzorgers voelen schroom om hulp te vragen. Help de mantelzorger om over die schroom te stappen door een hulpvraag concreet te maken.

2. Informele hulp
Als er geen of onvoldoende netwerk is, dan moeten mantelzorgers kunnen rekenen op vrijwilligers. In elke gemeente moet een duidelijk meldpunt zijn om hulp te regelen, waar lokale en landelijke initiatieven zijn gebundeld.   

Centrale punten voor vrijwillige inzet:

  • Het Netwerk Informele Zorg Utrecht, heeft een website en telefoonnummer waar hulpverleners en Utrechters terecht kunnen voor aanbod aan informele ondersteuning zoals boodschappenhulp en telefonisch contact: Corona initiatieven Utrecht
  • Gemeente Rotterdam, welzijnswerk, Trevvel en andere partners slaan handen ineen tijdens de coronacrisis voor hulpvragen van kwetsbare Rotterdammers: sociale hulpdienst corona
  • Welsaam Wageningen start Coronahulp Wageningen

Initiatieven door steunpunten mantelzorg

3. Wmo-hulp
Gemeente en aanbieders maken afspraken om bijvoorbeeld veilige en kleinschalige dagbesteding op maat mogelijk te maken, zodat de thuissituatie enigszins ontlast wordt. Ook deze zorg loopt via het meldpunt van de gemeente.

4. Verpleging en verzorging
Daar waar de thuiszorg aanvankelijk is gestopt moet deze dan toch weer worden ingezet of de wijkverpleging komt een keer extra om te helpen met de verzorging.. Wijkverpleging of huisarts zijn hiervoor het aanspreekpunt.

5. Tijdelijk verblijf
Als er sprake is van een crisis, dan kan de zorg een uiterste geval worden opgenomen. De huisarts heeft hierin een centrale rol. 


Bron: MantelzorgNL