Heeft u een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie)? Dan zult u soms vragen hebben over de manier waarop die zorg eigenlijk geregeld is, wat uw mogelijkheden zijn en hoe u daarin een stukje ondersteuning kan krijgen. Klop dan aan bij onze onafhankelijke cliëntondersteuner Wet langdurige zorg. 

Uw belang staat altijd voorop
Onze onafhankelijke cliëntondersteuners werken in Drenthe en weten daardoor precies welke mogelijkheden er in de omgeving zijn. Zoals het aanbod van zorgaanbieders en de kwaliteit van het zorgaanbod. Uw belang staat bij de onafhankelijke cliëntondersteuner altijd voorop!


Wat kan de onafhankelijke cliëntondersteuner voor u doen? 
De cliëntondersteuner Wet langdurige zorg is onafhankelijk en daarmee niet verbonden aan bijvoorbeeld een zorginstelling. Zij kan het volgende voor u betekenen.

  • Informatie en advies geven over de zorg, passend bij uw specifieke vraag en situatie. Over uw indicatie, eigen bijdrage, declaraties etc.
  • Tips geven bij het kiezen van een passende zorgaanbieder.
  • Ondersteunen bij het opstellen, evalueren en bijstellen van een zorgplan.
  • Ondersteunen bij het indienen van een klacht en in het mogelijke traject dat daarop volgt. 
  • Bemiddelen wanneer u en een zorgaanbieder er bij verschil van mening niet uitkomen.
  • Ondersteunen bij het aanvragen en stellen van een herindicatie.

Contact met de onafhankelijke cliëntondersteuners Langdurige Zorg

  • via Adviespunt Zorgbelang; telefonisch: 0900 243 8181 (ma t/m vrij) of
  • via het digitaal formulier: www.adviespuntzorgbelang.nl
  • Ook kunt u met vragen altijd een beroep doen op de mantelzorgondersteuner van welzijn mensenwerk.