De MantelScan biedt inzicht in de kracht van het informele netwerk van een zorgvrager en in  risico’s op overbelasting van de mantelzorgers binnen dit netwerk. In één uur tijd worden vijf stappen doorlopen. De MantelScan wordt afgesloten met een advies om de overbelasting van mantelzorgers te verminderen en het mantelzorgnetwerk van de zorgvrager te versterken.

Onderzoek naar de praktijkervaringen laat zien mantelzorgers het prettig vinden om hun verhaal te kunnen vertellen. Ze zijn zich na het afnemen van de MantelScan meer bewust van hun mantelzorgsituatie. Professionals moeten een scherpe en flexibele houding hebben, om zowel ruimte te bieden voor het verhaal van de zorgvrager en tegelijkertijd het zorgnetwerk in kaart te brengen.