Bij het Centraal Meldpunt kunt u terecht met al uw vragen over: maaltijdvoorziening, bezoekwerk, ondersteuning van mantelzorgers, kortdurende hulp, dagopvang, hulp bij het invullen van formulieren, vakantiemogelijkheden voor zieken en gehandicapten, het zoeken van een maatje, thuishulp bij stervenden, rouwbegeleiding en de telefooncirkel.

Het Centraal Meldpunt vormt een schakel tussen hulpvrager en hulpverlener. De hulpverlener is een vrijwilliger bij één van de organisaties die samenwerken in het Centraal Meldpunt.

Deze organisaties zijn: Vrijwillige terminale thuiszorg, Icare Vrijwillige thuiszorg, Rode Kruis Westerveld, Maaltijdvoorzieningen Dwingeloo, Diever en Vledder, Dagopvang Dwingeloo, Diever, Havelte en Vledder, Stichting Vrijwillige Hulpdienst Havelte, Zonnebloem afdelingen Dwingeloo en Vledder, Contactpunt Mantelzorg Westerveld, Cliëntenplatform Sociale Zaken Westerveld, Platform Gehandicaptenbeleid Westerveld en Welzijn Meppel Westerveld.

Locatie:
Veldkamp 77
Havelte

In de veldkei in Havelte kunt u elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.30 en 11.30 uur terecht.

Telefoonnummer: 085-27311427