Het Drenths Platform Mantelzorg is opgericht door mantelzorgers en bestaat ook uit vrijwilligers. Het is de provinciale ‘spreekbuis’ voor de Contactpunten Mantelzorg die op gemeentelijk niveau onder meer het lotgenotencontact organiseren. Het platform is onder andere nu bezig om bij de 12 Drentse gemeenten te pleiten voor een beleid met betrekking tot de lokale mantelzorg.

Het Drents Platform Mantelzorg is een provinciaal platform van mantelzorgers dat tot doel heeft:

  • Emancipatie van mantelzorgers en de bewustwording van de samenleving van de positie van mantelzorgers (herkenning);
  • De versterking van de maatschappelijke positie van mantelzorgers op het terrein van wonen, welzijn en zorg;
  • De erkenning van mantelzorgers als gelijkwaardige partij in de zorg;
  • Het opkomen voor de belangen van mantelzorgers.