Dit is een stichting waar vrijwilligers werkzaam zijn en die ingezet kunnen worden bij mensen in de laatste levensfase. Dit ter ontlasting van de mantelzorgers voor 2 of 3 dagdelen per week.

De mantelzorgers kunnen dan iets anders gaan doen, o.a. boodschappen of ergens op bezoek gaan. In de nacht kunnen de mantelzorgers rustig gaan slapen als er een vrijwilliger aanwezig is. Indien de verzorging thuis te zwaar wordt of als er te weinig mantelzorg  is kan het Hospice een goed alternatief zijn.

Het Hospice is een vervangende thuissituatie, dus alles kan doorgaan zoals men het thuis gewend was. Ook in het Hospice te Hoogeveen zijn onze vrijwilligers werkzaam. De zorg wordt gedaan door Icare medewerkers maar verder zijn de hele dag vrijwilligers aanwezig. In de nacht is er een Icare medewerker.

De taken van een vrijwilliger zijn: aanwezig zijn, helpen bij de toiletgang, verschonen en wassen bij incontinentie of braken, eten en drinken aanbieden.

Aanmelden voor een thuisinzet: 0653316283
Aanmelden voor het Hospice: 0528-331652